معرفی مجموعه 2018-01-13T02:45:12-01:00

درمانگاه بزرگمهر، به منظور ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتی و بر مبنای پایبندی به ارزش ها و کرامات انسانی، آغاز به کار می نماید.

این مجموعه با داشتن بخش های درمانگاه عمومی، دیالیز مردان و زنان، آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی، دندانپزشکی و … به مساحت زیربنای کل 4000 متر مربع و در 9 طبقه ساخته شده است.

این مجموعه در نظر دارد تا با پیاده نمودن استانداردهای مرتبط، رعایت حقوق مراجعه کنندگان و با پرسنلی متعهد به عنوان یکی از مجموعه های برتر استان کرج شناخته شود.

جهت دانلود کاتالوگ مجموعه لطفا اینجا کلیک نمائید.